Nieustanne doskonalenie procesów roboczych

  • Nieustanne doskonalenie procesów roboczych

Chcemy pracować mądrzej, aby zwiększyć wydajność i skuteczność. Doskonalenie procesów roboczych to jedno z głównych założeń WPK. Inny, nie mniej ważny punkt, to zwiększanie przyjemności z pracy naszych stałych i tymczasowych pracowników.

Z naszego doświadczenia wynika, że pracownicy sami potrafią udoskonalać własną pracę, wystarczy zapewnić im odpowiednie możliwości i narzędzia. Wspólnie z koordynatorem ds. rozwoju (Gertem-Janem Danenbergiem) w 2016 r. rozpoczęliśmy projekt dalszego rozwoju pracowników. Pracownicy mieli szansę dowiedzieć się więcej o własnych umiejętnościach, przeanalizować swoją pracę, przedstawić propozycje ulepszeń i samodzielnie je wdrożyć. Projekt był współfinansowany przez działania na rzecz trwałych szans na zatrudnienie w ramach EFS.

W ten sposób dowiedzieliśmy się, jak możemy ulepszyć nasze procesy robocze i lepiej zaangażować pracowników w działalność przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że pracownicy od razu widzieli efekty swojej pracy, przyjemność z pracy wzrosła.

Preferują Państwo kontakt bezpośredni?

Nasz numer telefonu to +31 162 67 33 60. Z działem House & Garden można kontaktować się pod numerem +31 162 67 33 74.

Szczegółowe dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj